Kuntaliitto: Moniammatillinen lääkehoidon arviointi edellytys lääkkeiden koneelliselle annosjakelulle

11.04.2014

Helmikuussa julkaistussa lääkkeiden annosjakelua koskevassa yleiskirjeessä Kuntaliitto ottaa kantaa lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi myös muilla keinoin. Dokumentoitu potilaan kokonaislääkityksen selvittäminen ja lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi mainitaan apteekkien tuottaman lääkkeiden koneellisen annosjakelun edellytyksenä. 

Kuntaliitto ohjaa terveydenhuollon toimijoita kohti moniammatillista yhteistyötä. Farmasian alan ammattilaiset halutaan saada mukaan monilääkittyjen potilaiden hoitoon helpottamaan selvityksiä ja tukemaan päätöksentekoa.

Kuntaliiton yleiskirje kokonaan:

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2014/Sivut/y4802013-laakkeiden-annosjakelu.aspx

12.10.2017Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa
11.01.2017Visio pohtii iäkkään lääkitystä
11.01.2017Uuma kertoo lääkehoidon arvioinnista
04.03.2016Iltalehti uutisoi iäkkäiden itsehoitolääkkeistä
05.02.2016STM suosittelee lääkehoidon arviointia annosjakelupotilaille
29.05.2015Lääkehoidon kokonaisarviointi hallitusohjelmassa
18.03.2015Sic! kertoo toiminnastamme
13.10.2014Pro dosis mukana Ylen Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarjassa
11.04.2014Kuntaliitto: Moniammatillinen lääkehoidon arviointi edellytys lääkkeiden koneelliselle annosjakelulle